Inleiding

In deze privacy verklaring lees u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

MeK Inspecties

Dit is de verklaring van MeK Inspecties, een bedrijf gespecialiseerd in elektrotechnische inspecties en onderhoud. Het bedrijf is onafhankelijk en gecertificeerd.

Om uw goed van dienst te kunnen zijn, worden gegevens bij ons opgeslagen zoals uw contact gegevens, type apparatuur, opdrachten en / of offertes.

Als u dit niet prettig vindt kunt u contact op nemen met MeK Techniek.

Dhr. Peter Kramer
Magistraat 5
3232 PR Brielle
@: info@mekinspecties.nl

Doel gegevens

Hieronder worden een aantal doelen weergegeven waarvoor uw gegevens verzameld worden.

 1. (Periodieke) inspecties

In verband met (periodieke) inspecties. Hiervoor zijn een aantal gegevens benodigd, nl uw adres, contact gegevens en installatie gegevens. Deze gegevens worden opgeslagen als u een offerte aanvraagt en aangevuld met meer detaillistische gegevens (zoals inspectie bevindingen) als u de inspectie laat uitvoeren door MeK Inspecties.

 • Ontvangers

De gegevens die MeK Inspecties ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 • Easyhosting website

De website en back-ups van de website worden gehost bij Easyhosting. Gegevens die u achterlaat op de website van MeK Inspecties zijn op de servers van Easyhosting opgeslagen.

 • Lokale opslag bij MeK Inspecties

De klant en installatiegegevens worden lokaal opgeslagen op de computer(s) van MeK Inspecties.

 • Opslag periode

Uw gegevens worden voor een bepaalde tijd bewaard door MeK Inspecties, gedurende een lopende opdracht / contract. Na de opdracht zullen de gegevens maximaal 3 jaar bewaard worden bewaard, dit is mede vanwege kwaliteitsverantwoording. Het is mogelijk om direct uw gegevens te laten verwijderen na einde contract door een mail te sturen naar info@mekinspecties.nl

 • Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens bij MeK Inspecties worden alleen beheerd voor bedrijfsdoeleinden en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die uw gegevens openen zijn zelf vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens is beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website (en email) beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van MeK Inspecties privé is.

 • Uw rechten
 1. Recht op inzage.

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Mek Inspecties vastgelegd en bewaard worden. Dit is mogelijk door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie.

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren.

3. Recht op overdracht.

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij MeK Inspecties opgeslagen liggen in het geval van bv een second-opinion, dan heeft u recht op overdracht. Hierbij dient MeK Inspecties al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 • Recht op wissen van gegevens.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij MeK Inspecties vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

 • Recht op het indienen van een klacht.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat MeK Inspecties niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

Wil jij niet dat MeK Inspecties uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

 • Plichten

Mek Inspecties verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met MeK Inspecties met anderen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

MeK Inspecties behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer MeK Inspecties dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek / proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van MeK Inspecties te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.